Code Signing – Standard

  • Code Signing

Ett Multiplatform kodsigneringscertifikat från GlobalSign. Signera era appar, drivrutiner och mjukvaror. Eliminera säkerhetsvarningarna och öka antalet nedladdningar. Har stöd för MS Authenticode, Adobe AIR, Apple, Mozilla & Netscape Objects, Macros & VBA och Java.

Certifikatet måste installeras på en USB-token eller något av de andra lagringsalternativen som finns angivna nedan. USB-token ingår inte när man köper Code Signing Standard.

Information som visas i certifikatet: Företagsnamn
– Signaturen löper inte ut om tidsstämpling används.
– Signera ett obegränsat antal applikationer.
– Kompatibel med Java, Authenticode, Office VBA, Adobe Air, Mac OS och Mozilla.
– Lagringsalternativ: USB-token, Azure Key Vault eller HSM.

Läs mer om GlobalSigns kodsigneringscertifikat i deras FAQ.

Code Signing Best Practices – PDF.