Certifikattyper

Olika typer av valideringsnivåer för SSL-certifikat

Beroende på om du är i behov av ett certifikat för en enskild domän eller flera domäner så finns det några olika alternativ att välja mellan. Det finns också olika “validerings-nivåer” som anger hur noggrant utfärdaren verifierar ägaren. Valideringsnivåerna kan delas in i tre huvudgrupper – DV, OV och EV.

Organisation Validated (OV)

Vid beställning av ett OV-certifikat kontrolleras även att uppgifterna om den ägande organisationen stämmer. Detta är den vanligaste typen av certifikat och har en hög trovärdighet.

Domain Validated (DV)

Vid tecknande av ett DV-certifikat verifieras endast att ägaren av domänen stämmer överens med ägaren av certifikatet. Detta gör att ett DV-certifikat kan ställas ut väldigt snabbt och enkelt. Var dock noga med att fylla i exakt samma uppgifter vid köpet av certifikatet som finns angivet hos din domän-registrar. Om företaget exempelvis bytt postadress och detta inte uppdaterats för domännamnet, måste dessa uppgifter ändras innan du kan beställa ett DV-certifikat.

Extended Validation (EV)

Om du är i behov av att verkligen visa dina besökare att du står som ägare är ett EV-certifikat det rätta valet. Vid beställning av ett EV-certifikat görs en mycket grundläggande kontroll av ägandet och du kan bli uppringd via telefon för att svara på ett antal frågor för att kunna verifiera ägandet. Med ett EV-certifikat installerat visas företagsnamnet i grönt intill webbadressen i adressfältet på webbläsarfönstret. Detta är en sk Green bar.

SSL-certifikat för en eller flera domäner och server-certifikat

Det finns olika behov men i de flesta fall har man endast behov av ett certifikat för en enskild domän.
Dock i vissa fall kan det krävas att certifikatet ska ha ytterligare täckning. Här nedan beskrivs några olika alternativ.

Subject Alternative Name (SAN)

Med ett SAN-certifikat kan du säkra flera domännamn met ett och samma certifikat. Certifikatet kan även installeras på olika servrar samtidigt. Detta är ett bra alternativ för dig som vill säkra flera domäner på ett kostnadseffektivt sätt. Ett SAN-certifikat innebär en ansökan, en förnyelse och en faktura även om du har flera domäner.

Unified Communications (SAN/UC)

Använder du t.ex. Microsoft Exchange på din server behöver du ett UC-certifikat. I övrigt fungerar certifikatet på samma sätt som SAN-certifikatet ovan.

Wildcard

Med ett Wildcard-certifikat kan man ha alla sub-domäner under ett specifikt domännamn.
Om du t ex äger domänen domänen.se, så säkrar Wildcard-certifikatet även cloud.domänen.se, blog.domänen.se och obegränsat antal subdomäner till domänen.se.