Certifikatutfärdare

GeoTrust

GeoTrust grundades 2001 då man förvärvade certifikatsverksamheten från Equifax som grundarna i sin tur var med och startade 1999. Företaget såldes till VeriSign 2006. I dag sköts certifikatshanteringen av DigiCert.

GlobalSign

Startades 1996 och är en av de ursprungliga aktörerna inom säkerhet på Internet. Anses av många som en förebild inom sitt område och är  i dag den största renodlade certifikatsutgivaren.

Thawte

Grundades 1995 i Sydafrika av Mark Shuttleworth och hade inom loppet av fyra år etablerat sig som den näst största utgivaren på certifikatsmarknaden. Thawte var först med att sälja SSL-certifikat utanför USA. Den största konkurrenten, VeriSign, förvärvade bolaget i december 1999. I dag sköts certifikatshanteringen av DigiCert.

Symantec (tidigare VeriSign)

VeriSign grundades 1995 som en biprodukt av RSA Securitys certifikatsverksamhet. Grundläggande var att man kunde använda RSAs patent inom kryptografi. Andra affärsområden har genom åren vuxit snabbare än deras certifikatsverksamhet som såldes till Symantec 2010. I dag sköts certifikatshanteringen av DigiCert.