ExtendedSSL EV

  • EV
  • SAN/UC

Som OrganizationSSL men med utökad kontroll av köparen. Certifikatet innehåller information om vilket företag det är utfärdat till och företagsnamnet visas bredvid adressfältet i vissa webbläsare. Ytterligare adresser kan läggas till. Adresserna behöver inte bygga på samma domän.
Adresser som bygger på huvuddomänen kostar 796:- per adress. Adresser som bygger på en annan domän än huvuddomänen kostar 1496:- per adress.

– Extended Validation.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Kan utfärdas för en publik IP-adress.
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.