OrganizationSSL

  • OV
  • SAN/UC

Ett organisationsvaliderat certifikat som, till skillnad från DomainSSL, kan hantera adresser som bygger på olika domäner. Certifikatet innehåller information om vilket företag det är utfärdat till. Ytterligare adresser kan läggas till. Adresser som bygger på huvuddomänen kostar 496:- för ett år och 892:- för två år. Adresser som bygger på en annan domän än huvuddomänen kostar 996:- för ett år och 1796:- för två år. Wildcard-SAN kostar 5996:- för ett år och 9996:- för två år.

– Organisationsvalidering plus domänvalidering.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.