Public IP

  • OV
  • SAN/UC

Ett organisationsvaliderat certifikat där den externa adressen är en publik IP-adress. Certifikatet innehåller information om vilket företag det är utfärdat till mp3 spur von youtubeen.
Ytterligare adresser kan läggas till. Adresserna behöver inte vara IP-adresser utan kan bygga på olika domäner.

Adresser som bygger på huvuddomänen kostar 496:- amazon stream herunterladen. Adresser som bygger på en annan domän än huvuddomänen kostar 996:-. Wildcard-SAN kostar 5996:-.

– Organisationsvalidering plus domänvalidering win 10 updates automatisch herunterladen.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Kan utfärdas för en publik IP-adress sütterlinschrift herunterladen.
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat herunterladen.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.