QuickSSL

  • DV

Ett domänvaliderat SSL-certifikat för att snabbt säkra en webbplats. Automatisk autentisering via e-post, DNS eller textfil. Certifikatet klarar en adress. När ett certifikat beställs för www.domän.se får man domän.se med på köpet.

– Domänvalidering via e-post, DNS eller textfil.
– Upp till 256-bitars kryptering.
– Fri telefon- och mejlsupport.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på fritt antal servrar.
– Leverans samma dag.