True BusinessID Wildcard

  • OV
  • Wildcard

Ett organisationsvaliderat wildcard-certifikat. Säkra ett fritt antal adresser för en och samma domän på ett fritt antal servrar. Domänen ingår som ett SAN så länge som huvudadressen (CN) bygger på en domän och inte en subdomän. GeoTrust True Site Seal med dynamisk tid och datum visning ingår.

– Organisationsvalidering plus domänvalidering.
– Wildcard-certifikat.
– Fri telefon- och mejlsupport.
– Inkluderar GeoTrust True Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.