Code Signing – Standard

Ett Multiplatform kodsigneringscertifikat från GlobalSign. Signera era appar, drivrutiner och mjukvaror. Eliminera säkerhetsvarningarna och öka antalet nedladdningar haushaltsbudget herunterladen. Har stöd för MS Authenticode, Adobe AIR, Apple, Mozilla & Netscape Objects, Macros & VBA och Java.

Certifikatet måste installeras på en USB-token eller något av de andra lagringsalternativen som finns angivna nedan iphone se app. USB-token ingår inte när man köper Code Signing Standard.

Information som visas i certifikatet: Företagsnamn
– Signaturen löper inte ut om tidsstämpling används herunterladen.
– Signera ett obegränsat antal applikationer.
– Kompatibel med Java, Authenticode, Office VBA, Adobe Air, Mac OS och Mozilla herunterladen.
– Lagringsalternativ: USB-token, Azure Key Vault eller HSM.

Läs mer om GlobalSigns kodsigneringscertifikat i deras FAQ video herunterladen iphone.

Code Signing Best Practices – PDF.

Code Signing – Extended Validation

Ett Multiplatform kodsigneringscertifikat från GlobalSign. Signera era appar, drivrutiner och mjukvaror. Eliminera säkerhetsvarningarna och öka antalet nedladdningar laptop games for free. Har stöd för MS Authenticode, Adobe AIR, Apple, Mozilla & Netscape Objects, Macros & VBA och Java.

Certifikatet måste installeras på en USB-token eller något av de andra lagringsalternativen som finns angivna nedan google teams herunterladen. SafeNet USB-token ingår när man köper Code Signing EV.

Information som visas i certifikatet: Företagsnamn, adress och typ av företag.
– Signaturen löper inte ut om tidsstämpling används whatsapp mehrere bilder herunterladen.
– Signera ett obegränsat antal applikationer..
– Kompatibel med Java, Authenticode, Office VBA, Adobe Air, Mac OS och Mozilla
– Lagringsalternativ: USB-token (ingår), Azure Key Vault eller HSM
– Microsoft SmartScreen: Omedelbar acceptans audiobooks free download mp3.

Läs mer om GlobalSigns kodsigneringscertifikat i deras FAQ Download office 2016 update manually.

Code Signing Best Practices – PDF.