PersonalSign 1

Digitalt certifikat för signering och kryptering av e-post.
PersonalSign 1 identifierar e-postadressen t ex. “geddy.lee@rush.band”

– Verifiering av e-postadress.
– Digital signering av e-post.
– Kryptering av e-post.

PersonalSign 2

Digitalt certifikat för signering och kryptering av e-post. PersonalSign 2 identifierar e-postadress och namn. t ex “Alex Lifeson, alex.lifeson@rush.band”

– Verifiering av identitet, e-postadress och företag.
– Digital signering av e-post.
– Kryptering av e-post.
– Signering av Microsoft Office Dokument.

PersonalSign 2 Pro

Digitalt certifikat för signering och kryptering av e-post. PersonalSign 2 Pro identifierar e-postadress, namn och organisation t ex “Neil Peart, neil.peart@rush.band, Rush”

– Verifiering av identitet, e-postadress och företag.
– Digital signering av e-post.
– Kryptering av e-post.
– Signering av Microsoft Office Dokument.

Code Signing – Standard

Ett Multiplatform kodsigneringscertifikat från GlobalSign. Signera era appar, drivrutiner och mjukvaror. Eliminera säkerhetsvarningarna och öka antalet nedladdningar. Har stöd för MS Authenticode, Adobe AIR, Apple, Mozilla & Netscape Objects, Macros & VBA och Java.

Certifikatet måste installeras på en USB-token eller något av de andra lagringsalternativen som finns angivna nedan. USB-token ingår inte när man köper Code Signing Standard.

Information som visas i certifikatet: Företagsnamn
– Signaturen löper inte ut om tidsstämpling används.
– Signera ett obegränsat antal applikationer.
– Kompatibel med Java, Authenticode, Office VBA, Adobe Air, Mac OS och Mozilla.
– Lagringsalternativ: USB-token, Azure Key Vault eller HSM.

Läs mer om GlobalSigns kodsigneringscertifikat i deras FAQ.

Code Signing Best Practices – PDF.

Code Signing – Extended Validation

Ett Multiplatform kodsigneringscertifikat från GlobalSign. Signera era appar, drivrutiner och mjukvaror. Eliminera säkerhetsvarningarna och öka antalet nedladdningar. Har stöd för MS Authenticode, Adobe AIR, Apple, Mozilla & Netscape Objects, Macros & VBA och Java.

Certifikatet måste installeras på en USB-token eller något av de andra lagringsalternativen som finns angivna nedan. SafeNet USB-token ingår när man köper Code Signing EV.

Information som visas i certifikatet: Företagsnamn, adress och typ av företag.
– Signaturen löper inte ut om tidsstämpling används.
– Signera ett obegränsat antal applikationer..
– Kompatibel med Java, Authenticode, Office VBA, Adobe Air, Mac OS och Mozilla
– Lagringsalternativ: USB-token (ingår), Azure Key Vault eller HSM
– Microsoft SmartScreen: Omedelbar acceptans.

Läs mer om GlobalSigns kodsigneringscertifikat i deras FAQ.

Code Signing Best Practices – PDF.

Public IP

Ett organisationsvaliderat certifikat där den externa adressen är en publik IP-adress. Certifikatet innehåller information om vilket företag det är utfärdat till.
Ytterligare adresser kan läggas till. Adresserna behöver inte vara IP-adresser utan kan bygga på olika domäner.

Adresser som bygger på huvuddomänen kostar 496:-. Adresser som bygger på en annan domän än huvuddomänen kostar 996:-. Wildcard-SAN kostar 5996:-.

– Organisationsvalidering plus domänvalidering.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Kan utfärdas för en publik IP-adress.
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.

ExtendedSSL EV

Som OrganizationSSL men med utökad kontroll av köparen. Certifikatet innehåller information om vilket företag det är utfärdat till och företagsnamnet visas bredvid adressfältet i vissa webbläsare. Ytterligare adresser kan läggas till. Adresserna behöver inte bygga på samma domän.
Adresser som bygger på huvuddomänen kostar 796:- per adress. Adresser som bygger på en annan domän än huvuddomänen kostar 1496:- per adress.

– Extended Validation.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Kan utfärdas för en publik IP-adress.
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.

DomainSSL

Ett domänvaliderat SSL-certifikat för dig som skall säkra en webb- eller e-postserver. Ytterligare adresser kan läggas till för en kostnad av 496:- per adress. Alla adresser måste bygga på samma publika domän. Certifikatet klarar 100 adresser totalt.

– Domänvalidering sker via e-post, DNS eller textfil.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications)
– Fri telefon och mejlsupport
– Inkluderar Secure Site Seal
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat
– Kan installeras på ett fritt antal servrar
– Leverans samma dag

DomainSSL Wildcard

Ett domänvaliderat wildcard-certifikat för dig som vill kunna använda certifikatet på nya sajter direkt när behov uppstår utan att behöva köpa till en ny adress och utfärda en ny version av certifikatet. Som vore fallet med ett SAN-certifikat. Fasta adresser kan läggas till. De kostar 496:- per adress. Alla adresser måste bygga på samma publika domän. Domänen ingår som ett SAN om huvudadressen bygger på en domän. Om huvudadressen bygger på en subdomän ingår subdomänen som ett SAN. Certifikatet klarar 100 adresser totalt.

– Domänvalidering sker via e-post, DNS eller textfil.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Wildcard-certifikat.
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– Leverans samma dag.

OrganizationSSL

Ett organisationsvaliderat certifikat som, till skillnad från DomainSSL, kan hantera adresser som bygger på olika domäner. Certifikatet innehåller information om vilket företag det är utfärdat till. Ytterligare adresser kan läggas till. Adresser som bygger på huvuddomänen kostar 496:- per adress. Adresser som bygger på en annan domän än huvuddomänen kostar 996:- per adress. Wildcard-SAN kostar 5996:-.

– Organisationsvalidering plus domänvalidering.
– SAN-certifikat. Det går att lägga till ytterligare adresser.
– UC-certifikat (Unified Communications).
– Fri telefon och mejlsupport.
– Inkluderar Secure Site Seal.
– Fri återutgivning om certifikatet går förlorat.
– Kan installeras på ett fritt antal servrar.
– 2-3 dagars leveranstid.